PAKALPOJUMI

***

Plotergriešana

Piedāvājam p­l­o­t­e­r­g­r­i­e­šanas p­a­k­a­l­p­o­j­u­m­u­s­.

tālāk

Laminēšana

Piedāvājam karstās laminēšanas p­a­k­a­l­p­o­j­u­m­u­s­ papīra p­r­o­d­u­k­c­i­j­a­i­. Matēts, glancēts un Soft-touch lamināts. ...

tālāk